Home 1
Home 2
Home 3
Home 4
Home 5
Home 6
Home 7
Pomagamy zwierzakom stanąć na łapy

Przybij psią piątkę aby zobaczyć jak to robimy!

fundacja dla zwierząt bahati

pomogliśmy już setkom zwierząt

Fundacja powstała z inicjatywy lekarzy weterynarii i zrzesza grupę ludzi, dla których niesienie pomocy zwierzętom i czynienie ich szczęśliwymi jest priorytetem. Nie przesadzimy jeśli napiszemy, że całe swoje życie pomagamy zwierzakom. Nie tylko w wolnym czasie jako wolontariusze, ale również zawodowo, bo część z nas skończyła technika lub studia weterynaryjne.

Wolontariusze Fundacji działają nieodpłatnie

Łączy nas chęć pomagania i zaangażowanie w sprawę ochrony zwierząt. Każdy z nas ma w swoim domu po kilka adoptowanych pupili lub prowadzi dom tymczasowy. Współpracujemy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, w tym z Policją, Strażą Miejską i Strażą Gminną oraz pokrewnymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom.
Home 8
Home 9

Realizujemy cele Fundacji poprzez zdecydowane działania

Otwórz klatki aby zobaczyć jak pomagamy zwierzakom!

1. Reagujemy

Stanowczo reagujemy na przejawy znęcania się nad zwierzętami. Współdziałamy z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt. Współpracujemy z Policją, Strażą Miejską i Strażą Gminną.

2. leczymy

W ramach naszej działalności przeprowadzamy diagnostykę, leczenie, rehabilitację zwierząt porzuconych, skrzywdzonych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez Fundację.

3. Opiekujemy się

Zapewniamy zwierzętom utrzymanie i tymczasowe sprawowanie opieki do czasu znalezienia domu. Prowadzimy Azyl Dla Zwierząt przy Zakładzie Poprawczym, w którym wychowankowie opiekują się odebranymi interwencyjnie psami oraz prowadzimy Kociarnię.

4. informujemy

Organizujemy i finansujemy akcje edukacyjne, które rozpowszechniają postawy przyjazne zwierzętom domowym, gospodarskim i wolno żyjącym. Poprzez naszą stronę internetową oraz social media publikujemy ogłoszenia ze zwierzętami, które aktualnie czekają na adopcję.

5. Działamy prewencyjnie

Mając na względzie wyłącznie dobro żywych istot promujemy i wykonujemy działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji.

6. promujemy

Uczestnicząc w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty, prowadzimy akcje edukacyjne i charytatywne określone przez zakres działalności Fundacji.

Jeśli widzisz, że żywym istotom dzieje się krzywda - reaguj natychmiast!

Przyjmujemy zgłoszenia z Poznania i okolic. Możesz napisać do nas e-maila lub zostawić nam wiadomość na messengerze. czekamy również na telefon od ciebie. współpracujemy z policją, strażą miejską i strażą gminną.